İhsan Fazlıoğlu’nun Yayınları (Yıllara Göre)

2019

Fazlıoğlu İ., “Râzî Krizi’ni aşmak: Mevlânâ’nın ‘arayış’ı için yeni bir yorum…”, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi, s. 104-118, 2019.

Fazlıoğlu İ., Söyleşi: “Düşünce geleneğimizin ihyası; geçmişi anlamak, şimdiyi bilmek ve geleceği öngörmekle mümkündür”, Diyanet Dergisi, İslam Bilim Tarihi,” s. 22-26, 2019.

2018

Fazlıoğlu İ., Söyleşi: “Düşünmek, nedenlemektir”, Medeniyet Bülten, s. 42-44, 2018.

Fazlıoğlu İ., Röportaj: “Baliğiz ama Akil Değiliz”, Genç Dergisi, s. 16-18, 2018.

Fazlıoğlu İ., “Sureti ile sireti arasında Akif Emre”, s. 102-106, 2018.

Fazlıoğlu İ., Söyleşi: “Düşünmek, nedenlemektir”, Medeniyet Bülten, s. 42-44, 2018.

Fazlıoğlu İ., “İlim: Kendini, kendi-olmayanlara ilemek”, Arka Kapak, 3/29, s. 16-18, 2018.

Fazlıoğlu İ., “Hakikatli ve Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve Liyakât Kavramları Açısından Bir Modelleme Denemesi”,Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, s. 53-65, 2018.

 

2017

Fazlıoğlu İ., “İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî”, Nazariyat, c. 4, s. 1-68, 2017.

Fazlıoğlu İ., “Akıl, ilim ve marifet bağlamında İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim”, IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, Ankara, Türkiye, 6-9 Mayıs 2017, no. 7, s. 10-21.

Fazlıoğlu İ., “Greklerden Önce Felsefe: Kadim Babil’de Hakikat Arayışı”, s. 16-18, 2017.

Fazlıoğlu İ., “Mensubiyet, Mesuliyeti Yaratır”,Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi, 35, s. 1, 2017.

Fazlıoğlu İ., “Ehl-i Dikkat Hakikatli Bir Adam: Âkif Emre”, s. 1, 2017.

Fazlıoğlu İ., “Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: ‘Üstad’ kavramı üzerine…”, s. 16-17, 2017.

 

2016

Fazlıoğlu İ., “Bir Kitaba Ömür Vermek ya da Kutbuddin Şirazi’nin Ma-Cerası”, s. 10-12, 2016.

Fazlıoğlu İ., “Sahîh bir dünya tasavvuru için, asgarî şart, dakîk bir dildir!”, s. 104-106, 2016.

Fazlıoğlu İ., “Bir Fikri Savunmak Kolay, Bir Fikre Sahip Olmak Zor…”, s. 36-38, 2016.

Fazlıoğlu İ., “Kitap Değerlendirme: “Fahreddin Râzî Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği”, s. 149-152, 2016.

Fazlıoğlu İ., “Mekâna Çentiklenmek ya da Kitâb Nedir?”, s. 16-18, 2016.

Fazlıoğlu İ., “Fe’alte, Fe-la-Telum ya da Yaptın! Kıvırtma!”, s. 16-17, 2016.

Fazlıoğlu İ., “Kitabın Bir Siyâseti Var Mıdır ya da İbn Haldun Neyi Yanlış Anladı?”, s. 16-18, 2016.

Fazlıoğlu İ., “Her şey, her şeyle ilişkilidir”, s. 16-18, 2016.

Fazlıoğlu İ., Nazarî Ufuk, Papersense, İstanbul, 2016.

2015

Fazlıoğlu İ., “Fıtrat, Nazar ve İstidlal: Akıl mı Akletmek mi? Ya da Müslüman-ca Düşünmeye Giriş”, İtibar, s. 41-42, 2015.

Fazlıoğlu İ., “Nedenin Yokluğu, Yokluğun Nedenidir”, İtibar, s. 1-1, 2015.

Fazlıoğlu İ., Kendini Bulmak, Papersense, İstanbul, 2015.

Fazlıoğlu İ., “Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak”, Ahlakın Temeli, Ömer Türker, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, s. 41-55, 2015.

Fazlıoğlu İ., Fazlıoğlu Ş. , Cezerî’nin Olağanüstü Makineleri, Çeviri, Papersense, İstanbul, 2015.

Fazlıoğlu İ., Derin Yapı, Papersense, İstanbul, 2015.

Fazlıoğlu İ., Soruların Peşinde, Papersense, İstanbul, 2015.

Fazlıoğlu İ., Sözün Eşiğinde, Papersense, İstanbul, 2015.

Fazlıoğlu İ., “Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği”, İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği, Cüneyt Kaya, Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, s. 163-197, 2015.

 

2014

Fazlıoğlu İ., “Batı’nın Hikmeti, Doğu’nun Rasyonalitesi”, İtibar, s. 37-40, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihi’nde Dilin Kökeni Sorunu”, Türkiye Günlüğü, s. 117-133, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Tasvîr, Tahkîk Ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi”, İtibar, s. 30-34, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Yer’i, Yurt Yapmak: Hafıza İle Mekân İlişkisi Üzerine”, İtibar, s. 40-42, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Türk Milleti”nin Mefhûmu…”, İtibar, s. 36-39, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Gözel Öz’ön Göze Gelmesidir: Estetik’in Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet”, İtibar, s. 30-37, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Sonuç ile Süreç Arasında: ‘Gençlik’ Bir Soru Mu Bir Yanıt Mı?”, İtibar, s. 32-40, 2014.

Fazlıoğlu İ., “O Başka, Bu Başka!” Felsefesi Ya Da Günümüz Din Dilinin Eleştirisi!”, İtibar, s. 30-32, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Türkleri Hadım Etmek!”, İtibar, s. 26-28, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Bir Akâidimiz Var Mı?”, İtibar, s. 38-43, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Sözcük ile Kavram Arasında Medeniyet mi, Temeddün mü?”, Türkiye Günlüğü, s. 99-111, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Dem Dasein und dem Leben wieder Sinn verleihen!”, Der Wisch, s. 32-35, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-“, Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, s. 1-33, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered”, Nazariyat Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, s. 1-33, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?”, İtibar, s. 1-1, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Resim, Yorum ve İnanç ya da Bilgiyi Okumak için Kılavuz”, İtibar, s. 1-1, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Hakikat mi Gerçek mi? Hangisi Hakikidir?”, İtibar, s. 1-1, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Fuzulî Ne Demek İstedi?”, Papersense, İstanbul, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Selçuklu Devrinde Anadolu’da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-“, Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Ed., Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri, s. 41-73-, 2014.

Fazlıoğlu İ., Akıllı Türk Makul Tarih, Papersense, İstanbul, 2014.

Fazlıoğlu İ., Kendini Aramak, Papersense, İstanbul, 2014.

Fazlıoğlu İ., Kayıp Halka: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi, Papersense, İSTANBUL, 2014.

Fazlıoğlu İ., “Kendimiz, Derdimiz; Niyetimiz, Seferimiz; Bilgimiz, Azığımızdır…”, s. 20-28, 2014.

2013

Fazlıoğlu İ., “Mahkûm, Mazlûm Ya Da Mes′ûl İnsan!, Siz Mahzûn Mu Olmak İstersiniz?”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, s. 30-32, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Kendilik-Bilinci Üzerine…”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, s. 22-24, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Kim Aydınlanacak: İnsan-Makine mi?, Makine-İnsan Mı?”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , s. 24-25, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Medeniyet mi, Temeddün mü?”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, s. 22-24, 2013.

Fazlıoğlu İ., “İctihâd mı, Tahkik mi?”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , s. 26-28, 2013

Fazlıoğlu İ., “Var-Olmayı Ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak!”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, s. 24-26, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Meta-Fizik’e Durmak”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, s. 28-29, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Dinî Yargılar Tekvîni mi, İtibârî mi?: Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım”, Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, s. 36-46, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Felsefe ile Tarih İlişkisi”, Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, s. 29-43, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Türkiye’de, İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Çalışmalarının, Bir Gerçeklik Küresi Var Mı?”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, s. 28-30, 2013.

Fazlıoğlu İ., “İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları Yasaklanmalı–mı?”, İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, s. 26-28, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Müminin Yitik Malı, Hikmet’in Ne-liği Üzerine”, Sabah Ülkesi, s.6-9, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Mehr Als Eine Machinerie? Anmerkungen Zu Kants Menchenbild”, Der Wisch -Zeitschrift für Veilseitige-, pp.11-15, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî (Invisible ile Zâhirî Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması”, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, Ankara, 16-17 Kasım 2013, s. 27-36.

Fazlıoğlu İ., Ragep F.J., “Archimedes Among The Ottomans: An Updated Survey”, in: From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciencesin Honor of J.L. Berggren, Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, Eds. , Springer, London/Berlin , Berlin, pp. 239-253-, 2013.

Fazlıoğlu İ., Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’l-Hendese ve’l-Hisab [Eukleides’in Elemanlar Kitabının Tahriri, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Derdimiz Yolda Olmaktır, Çadır Kurmak Değil”, İtibar, -Aylık Edebiyat Ve Fikriyat Dergisi-“, 18, s. 42-48, 2013.

Fazlıoğlu İ., “Kitabı Bırak, Okumaya Bak”, Külliye, s. 7-13, 2013.

2012

Fazlıoğlu İ., “Modern Dünyada Bilgi Ve Zihniyet”, Türkiye Günlüğü, s. 5-26, 2012.

Fazlıoğlu İ., “Bilgi Aklın Kulluğudur -el-İlm Huve İbadet el-Akl-“, Sabah Ülkesi, s. 6-9, 2012.

Fazlıoğlu İ., “Molla Hüsrev’in Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle fi Müşkilât el-Meşhûre fi İlm El-Hey’e”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, s. 9-32, 2012.

Fazlıoğlu İ., “Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları”, Türkiye Günlüğü, s. 36-44, 2012.

Fazlıoğlu İ., “Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları”, Şafak Ural’a Armağan, Yüksel Y., Ed., Alfa, İstanbul, s. 223-236, 2012.

2011

Fazlıoğlu İ., “Molla Hüsrev’in Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle fi Müşkilât el-Meşhûre fi İlm El-Hey’e”, Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, 18-20 Kasım 2011, s. 77-103.

Fazlıoğlu İ., Işk Imiş Her Ne Var Âlemde / İlim Bir Kîl Ü Kâl Imiş Ancak: Fuzûlî Ne Demek İstedi?, Klasik Yayınları, İstanbul, 2011.

Fazlıoğlu İ., “Philosophy In Early Safavid İran: Najm Al-Din Mahmud Al-Nayrizi And His Writings, Kutadgubilig: Felsefe – Bilim Araştırmaları, 20, s. 435-438, 2011.

2010

Fazlıoğlu İ., “İstanbul’dan Varlık, Var-Olan Ve Yokluk’a Kadîm Bir Nazar”, Türkiye Günlüğü, s. 28-140, 2010.

Fazlıoğlu İ., “Semanîye’den Süleymanîye’ye: Bir Küllî’ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet”, Türkiye Günlüğü, s. 29-41, 2010.

Fazlıoğlu İ., “Devlet’in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 165-178, 2010.

Fazlıoğlu İ., “Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde’nin Onto-Geometrik Bir Araştırması”, Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Türkiye, 22-24 Ekim 2010, s.271-304.

2009

Fazlıoğlu İ., “Türklüğe Dair”, Türkiye Günlüğü, s. 35-40, 2009.

Fazlıoğlu İ., “İthâf’tan Enmûzec’e Fetih’ten Önce Osmanlı Ülkesi’nde Matematik Bilimler”, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, Türkiye, 4-6 Aralık 2009 , s. 131-163.

Fazlıoğlu İ., “Bilen Bir’i Bilir: Topçu’da Bilgi ve Bilim Sorunu”, Nurettin Topçu, Kara İ., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 210-223-, 2009.

Fazlıoğlu İ., “Türkiye’de/Türkçede Felsefe: VII. Oturum”, Türkiye’de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, Kaya C., Ed., Küre Yayınları, İstanbul, s. 201-255-, 2009.

Fazlıoğlu İ., “Sıbtu’l-Mardini”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 37, s. 90-91, 2009.

Fazlıoğlu İ., “İsmail Efendi (Gelenbevî)”,Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 666-669, 2009.

Fazlıoğlu İ., “Takiyüddin Rasıd”, Encyclopedia of Ottoman Empire, Facts on File, Inc., vol.1, pp. 552-553, 2009.

Fazlıoğlu İ., “Semev’el el-Mağribî”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 36, s. 488-489, 2009.

Fazlıoğlu İ., “Seyyid Ali Paşa”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 37, s. 48, 2009.

Fazlıoğlu İ., “Ali Kuşçu”, Encyclopedia of Ottoman Empire,Facts on File, Inc.,, vol.1, pp. 35-36, 2009.

2008

Fazlıoğlu İ., “The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis For Ottoman Philosophy And Science”, Journal for the History of Arabic Science, vol. XIV, pp. 3-68, 2008.

Fazlıoğlu İ., “Taqi al-Din Ibn Maruf: Survey On His Works And Scientific Method”, http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=961, s. 15-25, 2008.

Fazlıoğlu İ., “Altın-Orda Ülkesi’nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-Tuhfe fî İlmi’l-Hisâb]”, Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], Çakmak C., Ed., Dergah Yayınları, İstanbul, s. 224-259-, 2008.

Fazlıoğlu İ., “Sabit B. Kurre”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c.35, s. 353-356, 2008.

Fazlıoğlu İ., “Ali Qushjî”, Dictionary of Scientific Biography, [Charles Scribner’s Sons – Thomson Gale], vol.1, pp. 45-47, 2008.

Fazlıoğlu İ., “er-Risaletü’l-Muhammediyye”,İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 35, s. 129-130, 2008.

2007

Fazlıoğlu İ., “Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)”, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, İstanbul, 2007, s. 159-195.

Fazlıoğlu İ., “Ali Kuşçu’nun el-Risâlet el-Muhammediyye fi el-Hisâb Adlı Eserine Kâtip Çelebî’nin Yazdığı Şerh: Ahsen el-Hediyye bi-Şerh el-Muhammediyye”, Türk Dilleri Araştırmaları, 17, Öztopçu K., Eds. , Simurg Yayınları, İstanbul, s .113-125, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlılar: G) İlim Ve Kültür: 1. Düşünce Hayatı Ve Bilim”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 33, s. 548-556, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Ali al-Muwaqqit: Mustafa b. Ali al-Muwaqqıt”,The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 1, pp. 33-34, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Amajur Family”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 1, pp. 39-40, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Omar Al-Darandawî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 1, pp. 277-278, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Ibn Abî al-Fath al-Sufî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 1, pp. 547, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Kamal al-Din al-Turkmanî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol.1, pp. 609, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Mirim Chalabî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 2, pp. 788-789, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Katib Sinan Al-Qunawî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 2, s. 945-946, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Qushji, Ali”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 2, pp. 946-948, 2007.

Fazlıoğlu İ., “al-Samarqandî, Shams al-Din”,The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 2, pp. 1008, 2007.

Fazlıoğlu İ., “al-Shirwanî, Fath Allah”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 2, pp. 1055-1056, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Taqi Al-Din Rasıd”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 2, pp. 1122-1123, 2007.

Fazlıoğlu İ., “Al-Ubaydî, Jalal Al-Din Fadl Allah”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, vol. 2, pp. 1157, 2007.

2006

Fazlıoğlu İ., “Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’in ‘Ara-Varlıklar’dan Doğanın ‘Büyü’den Arındırılması”, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, Türkiye, 24-26 Kasım 2006, s. 109-110.

Fazlıoğlu İ., “Anadolu Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ocak Ahmet Y., Ed., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 413-427-, 2006.

Fazlıoğlu İ., “Nesevî, Ali B. Ahmed”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 32, s. 575-576, 2006.

Fazlıoğlu İ., “Mustafa Sıdkı”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 31, s. 356-357, 2006.

Fazlıoğlu İ., “Mustafa b. Ali el-Muvakkit”,İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 31, s. 287-288, 2006.

Fazlıoğlu İ., “Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-i Gülşeni’nin Baleybelen’inin Düşündürdükleri”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10, s. 369-374, 2006.

2005

Fazlıoğlu İ., “Kaynakları Ve Etkileri Açısından Aristoteles’in Sayı Tanımı”, Navisalvia(Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003), İstanbul, 2005, s. 104-112.

Fazlıoğlu İ., “Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3, s. 517-526, 2005.

Fazlıoğlu İ., “Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 1-57, 2005.

Fazlıoğlu İ., “Georgias, Amirutsez Ve Oğlu Mehmed”, Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin, Dar el-Cîl, s. 538-542, 2005.

Fazlıoğlu İ., “Mirim Çelebî”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c.30, s. 160-161, 2005.

Fazlıoğlu İ., “Muhammed Ebu’l-Hayr”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 30, s. 524, 2005.

Fazlıoğlu İ., “Muhammed Bâkır Yezdî”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 30, s. 507-508, 2005.

Fazlıoğlu İ., “Mirim Çelebî”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 30, s. 160-161, 2005.

2004

Fazlıoğlu İ., “İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ ile ‘Tarih’ Ya Da ‘Bilim Tarihi’”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. 2, s. 9-27, 2004.

Fazlıoğlu İ., “Alamuddin Kaysar ve Bir Geometri Teoremi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 199-208, 2004.

Fazlıoğlu İ., Uygulamalı Geometri’nin Tarihine Giriş: el-İkna fi İlmi’l-Misaha, Dergah Yayınları, İstanbul, 2004.

Fazlıoğlu İ., “Esad Efendi, Mehmed Esad B. Ali B. Osman El-Yanyevî”, Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin, Dar el-Cîl, s. 604-607, 2004.

Fazlıoğlu İ., “Mesaha”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 29, s. 261-264, 2004.

Fazlıoğlu İ., “el-Ermeyunî, Ebu’l-Hayr Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed”, Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin, Dar el-Cîl, s. 485-489, 2004.

Fazlıoğlu İ., “el-İstanbulî, Bedruddin Mehmed b. Esad B. Ali el-Yanyevî”, Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin, Dar el-Cîl, s. 539-541, 2004.

Fazlıoğlu İ., “Mahanî”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 27, s. 327-328, 2004.

2003

Fazlıoğlu İ., “Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 1, s. 345-367, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Ali Kuşçu’nun el-Muhammediyye fî el-Hisâb’ının ‘Çift Yanlış’ Ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 135-155, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 151-184, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlı Düşünce Geleneği’nde ‘Siyasî Metin’ Olarak Kelam Kitapları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 1, s. 379-398, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Aristoteles’in Sayı Tanımı”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 127-138, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlı Felsefe-Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik-Astronomi Okulu”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 14-66, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Mardinî, Cemaleddin”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 28, s. 52-52, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Mehmed Nadir”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 28, s. 499-500, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Mardinî, İsmail b. İbrahim”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 28, s. 53-53, 2003.

Fazlıoğlu İ., “Mehmed Atıf Efendi”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 28, s. 444-444, 2003.

2002

Fazlıoğlu İ., “Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir mi?”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 215-228, 2002.

Fazlıoğlu İ., “İrşad el-Tullab ila İlm el-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]”,Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 315-340, 2002.

Fazlıoğlu İ., “Konevi, Mehmed”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 26, s. 165-165, 2002.

2001

Fazlıoğlu İ., “Selçuklu Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim -Bir Giriş-“, Cogito, s. 152-168, 2001.

Fazlıoğlu İ., “Kadızade-i Rumi”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 24, s. 98-100, 2001.

2000

Fazlıoğlu İ., “İbnü’l-Hâim”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 21, s. 62-65, 2000.

Fazlıoğlu İ., “İlm-i Menâzir (Optik): Osmanlılar’da İlm-i Menâzir”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 22, s. 131-132, 2000.

Fazlıoğlu İ., “İbnü’l-Ekfânî”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 21, s. 22-24, 2000.

Fazlıoğlu İ., “İbnü’l-Havvâm”, İslâm Ansiklopedisi, T.C. Diyanet Vakfı, c. 21, s. 76-78, 2000.

1999

Fazlıoğlu İ., “Davud Kayserî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 370-371, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Ali Kuşçu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 216-219, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Ali Efendi (İbn Hamza)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 204-205, 1999.

Fazlıoğlu İ., “İbnü’l-Bennâ”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 20, s. 530-534, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Seyyid Ali Paşa”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 2, s. 259, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Nasuh (Matrakçı), [Matematikçiliği]”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 2, s. 351, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Mûsâ (Kâdî-zâde)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 2, s. 255-258, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Fâzıl Ali Bey”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 441-443, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Ahmed Tevhîd Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 164-165, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Ahmed Efendi (Taşköprülü-zâde)”,Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 122-124, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Abdurrahim Maraşî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 73, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Abdulalî Bircendî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 33-34, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Emrî Çelebi [Matematikçiliği]”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 407, 1999.

Fazlıoğlu İ., “Abdurrahman Bistâmî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, c. 1, s. 24-25, 1999.

1998

Fazlıoğlu İ., “Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd El-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)”, Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, Türkiye, 1998, s. 25-42.

Fazlıoğlu İ., “Hesâb-ı Hataeyn”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 269-271, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Hesâb-ı Tahlîl ve Teâküs”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 271-271, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Hubûbî”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 18, s. 270-271, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Hulâsat el-Hisâb”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 18, s. 322-324, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlılar’da Hesâb-ı Sittînî”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 266-268, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlılar’da Hesâb-ı Hindî”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 262-265, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Hesap Yöntemleri: A- Hesâb-ı A’dâd-ı Erbaat Mütenâsibei”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 268-269, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Hesap: Osmanlılar’da Hesap”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 244-257, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Hendese: Osmanlı Dönemi”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 199-208, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Hazin”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 126-129, 1998.

Fazlıoğlu İ., “Osmanlılar’da Hesâb-ı Hevâî”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 17, s. 257-260, 1998.

1997

Fazlıoğlu İ., “Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’a Sunulan Siyâsetnâme: el-Letâifu’l-Alâiyye fî’l-Fedâili’s-Seniyye”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 225-239, 1997.

Fazlıoğlu İ., Şeşen R., İzgi C., Akpınar C., Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, IRCICA Yayınları, İstanbul, 1997.

Fazlıoğlu İ., “Harizmî”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 16, s. 224-227, 1997.

1996

Fazlıoğlu İ., “İlk Dönem Osmanlı İlim Ve Kültür Hayatında İhvânu’s-Safâ ve Abdurrahmân Bistâmî”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 229-240, 1996.

Fazlıoğlu İ., “İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’d-Dunya ve İlmu’d-Dîn”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 217-224, 1996.

Fazlıoğlu İ., “Ali Kuşçu’nun Bir Hendese Problemi Ve Sinan Paşa’ya Nisbet Edilen Cevabı”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 85-105, 1996.

Fazlıoğlu İ., “İbnu’l-Annâbî Ve es-Sa’yul-Mahmûd fî Nizâmi’l-Cunûd Adlı Eseri”, Dîvân: İlmî Araştırmalar Dergisi, s. 165-174, 1996.

Fazlıoğlu İ., “Habeş el-Hâsib”, İslam Ansiklopedisi, T. C. Diyanet Vakfı, c. 14, s. 367-369, 1996.

1995

Fazlıoğlu İ., “İbn el-Havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-Fevâid el-Bahâiyye fî el-Kavâid el-Hisâbiyye’deki Çözümsüz Problemler Bahsi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, s. 364-367, 1995.

1993

Fazlıoğlu İ., “Xivth-Century Muslim Mathematician Ibnu’l-Havvam and His Work al-Fawaid al-Bahaiyya fi’L-Qawaid al-Hisabiyya”,XIXth International Congres of History of Science, İspanya, 22-29 Agustos 1993, pp. 1-10.

Fazlıoğlu İ., “Cebir”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, cilt.7, s. 195-201, 1993.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s