Kategori arşivi: Medeniyet Okumaları (2016-17)

Çin-İslâm Kültür Havzası: Kişiler ve Eserler – İhsan Fazlıoğlu

  1. Fizikî ve Beşerî Coğrafya
  2. Tarihsel Süreç
  3. İslâm ve Çin
  4. Çin’de Felsefe-Bilim Tarihi
  5. Çin-İslâm Düşüncesi 

1. Fizikî ve Beşerî Coğrafya

Yaklaşık 10 milyon km2’lik yüzölçümü ile dünyanın üçüncü büyük ülkesidir. 1,379 milyar (2016) nüfusu ile en kalabalık ülkedir. Bu yeni bir hadise değildir. Tarihte de hep böyle kalabalık idi. Tüm klasik tarih kitaplarının verdiği bilgiye göre her zaman en kalabalık ülke olmuştur. Çin denildiği vakit iki Çin anlaşılır: Birincisi “İç Çin” (Asıl/Merkezî Çin) dediğimiz Liaotung (Liaodung) körfeziyle Tonkin körfezi arasında kalan, okyanusa komşu olan ve yerleşimin daha yoğun olduğu bölge; ikincisi ise “Dış Çin” dediğimiz Tibet, Doğu Türkistan, Mançurya ve İç Moğolistan’ı içeren bölge. Çin-İslâm Kültür Havzası: Kişiler ve Eserler – İhsan Fazlıoğlu yazısının devamı